A B C E F G H J L M N P R
height 189
b/w/h 100 90 99
size 50/52
shoes 45
hair grey
eyes blue
Harmannus Zijlema